Đã đăng vào 11-04-2019

Công Ty Cổ Phần CTGT Minh Châu

Tiện ích pick cắt ngang v7.1.1

Là một chức năng bổ sung vô cùng cần thiết cho phần mềm phân lớp đắp.
Tiện ích pick cắt ngang v4.2.1. Giải quyết các bài toán tính toán trắc ngang, xuất cao độ – khoảng cách trên bản vẽ Autocad và xuất kết quả sang Excel.

1. Tiện ích chạy trên nền tất cả các phiên bản hệ điều hành (Windows), Autocad và Excel.
2. Chọn được đối tượng đường (Pline) hoặc điểm (Point) trong bản vẽ trắc ngang Autocad.
3. Dữ liệu đã tính toán được lưu trên bản vẽ và quản lý hoàn toàn trên giao diện phần mềm.
4. Tính được nhiều kết cấu trên một bản vẽ duy nhất, số lượng kết cấu là không giới hạn.
5. Điểm mia hiển thị trên trắc ngang tùy biến đến 16 kiểu, khả năng tùy biến rất cao, cập nhật dễ dàng.
6. Độ lệch cao độ và khoảng cách các điểm mia khi tính toán do người dùng tùy chọn.
7. Thêm, sửa, xóa cọc và các điểm mia tính toán cao độ, khoảng cách trên bản vẽ trắc ngang Autocad rất tiện lợi, chuyên nghiệp.
8. Trong bảng tính Excel xuất ra từ tiện ích Pick cắt ngang v7.1.1 dữ liệu được sắp xếp khoa học và có nhiều lựa chọn.

Tham khảo: https://phanmemphanlop.com/cap_nhat/phan-mem-phan-lop-v7-1-1
Nhận báo giá
Đã gửi tin nhắn. Chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại với bạn.