Đã đăng vào 11-04-2019

Công Ty Cổ Phần CTGT Minh Châu

Tiện ích pick point v.4.2.1
Tiện ích Pick Point v4.2.1. Giải quyết các bài toán nhập tọa độ điểm trên bản vẽ bình đồ Autocad – xuất kết quả sang Excel, Text và ngược lại.

Ngoài tính năng cơ bản là chọn điểm trên bình đồ, lấy tọa độ và xuất kết quả sang Excel, Text tiện ích còn có nhiều điểm nổi bật như:
1. Tiện ích chạy trên nền tất cả các phiên bản hệ điều hành (Windows), Autocad và Excel.
2. Chọn được đối tượng đường (Pline), điểm (Point và Pick), Text trong bản vẽ bình đồ Autocad.
3. Dữ liệu đã tính toán được lưu trên bản vẽ và quản lý hoàn toàn trên giao diện phần mềm.
4. Nhập và xuất dữ liệu từ Files Text (.txt), Comma Delimited (.cvs) và các Files có cùng chức năng, rất linh động.
5. Định dạng phân cách dữ liệu giữa các trường có thể là dấu phẩy (Comma), dấu tab (Tab), khoảng trắng (Space) và dấu chấm phẩy; các trường này có thể đổi chỗ cho nhau phù hợp với nhiều loại máy toàn đạc điện tử và các phần mềm thiết kế.
6. Độ lệch các trục khi tính toán do người dùng tùy chọn.
7. Thêm, sửa, xóa, cập nhật tọa độ các điểm trên Autocad và trên giao diện rất tiện lợi, chuyên nghiệp.

Tham khảo: https://phanmemphanlop.com/cap_nhat/ban-cap-nhat-tien-ich-pick-point-v4-2-1
Nhận báo giá
Đã gửi tin nhắn. Chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại với bạn.